39-304 Czermin Breń Osuchowski 121
Skontaktuj się z nami
+ 48 730 687 898

pl ru

Ochrona danych osobowych

Informujemy, że:

1. Administratorem danych wskazanych w zgodzie na przetwarzanie danych osobowych wyrażonej powyżej jest CEDR Szkóła drzew i krzewów ozdobnych z siedzibą w Breń Osuchowski 121, 39-304 Czermin.

2. Celem zbierania danych jest możliwość prowadzenia statystyk dotyczących strony – Gogle Analytics oraz odpowiadania na zapytania klientów – formularz kontaktowy.

3. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie (w tym celu skontaktuj się bezpośrednio z nami na adres mailowy peter@yennefer.eu lub listownie na adres siedziby firmy) oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj.: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

4. Podanie danych jest dobrowolne.

5. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa.

6. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu.

7. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

8. Dane osobowe będą przechowywane przez cały okres działalności firmy.

Kontakt

CEDR Szkółka drzew i krzewów ozdobnych

Katowicka 224
43-450 Ustroń

Breń Osuchowski 121
39-304 Czermin

rozwiń mapę
przewiń do góry